Verblijf aanvragen

Een aanvraag gebeurt steeds in overleg met de huisarts en diensten die met de arts samenwerken (sociale dienst, thuisverpleegkundigen, …). Een aanvraag dient dan ook steeds te gebeuren door één van de hulpverleners.

Hulpverleners die een aanvraag voor een patiënt willen indienen, kunnen dit gastendossier ingevuld terugsturen naar Zorghuis Limburg, Hazerikstraat 13, 3582 Koersel of mailen naar info@zorghuislimburg.be.