Wie kan in Zorghuis Limburg terecht?

Zorghuis Limburg is er voor iedereen – jong en oud – met een kanker diagnose waarvan de medische toestand een verblijf buiten het ziekenhuis toelaat. Voor iedere aanvraag wordt deze inschatting samen met de huisarts gemaakt.

De redenen om een verblijf in Zorghuis Limburg aan te vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Een verblijf in Zorghuis Limburg kan bijvoorbeeld aangewezen zijn indien:

  • patiënten te weinig omkaderd worden in de eigen thuisomgeving
  • de thuisomgeving even nood heeft aan een adempauze
  • de patiënt zelf even in een andere omgeving dan thuis wenst te verblijven
  • de partner van de patiënt zorg combineert met een dagelijkse job en extra ondersteuning nodig heeft