Vacatures in Zorghuis Limburg

ZORGHUIS LIMBURG zoekt nieuwe bestuurders 

om het huis mee helpen te groeien 

BESCHRIJVING 

Sinds de start in 2017 willen wij een “2e thuis” huis zijn voor mensen met kanker die na hun diagnose, voor- tijdens of na hun behandeling onvoldoende beroep kunnen doen op de nodige mantelzorg of waar de mantelzorger nood heeft om de zorg even los te laten en tijd voor zichzelf te nemen. Hiervoor steunen wij op vrijwilligers. Dag en nacht omringen zij onze gasten zodat deze de moed vinden om door te zetten in hun soms harde strijd. 

UITDAGINGEN

De verwachte erkenning én subsidiëring door de Vlaamse Overheid bieden enorme kansen om ons uniek project definitief op de kaart te zetten.

Tezelfdertijd brengt het heel wat uitdagingen met zich mee: de werking verder professionaliseren, de vrijwilligers nog beter ondersteunen, nog meer samenwerken met de professionele doorverwijzers, synergiën ontwikkelen met het groeiend aantal Zorghuizen die ons navolgen in Vlaanderen, de contacten met de Overheid begeleiden. 

Ook het vrijwilligerslandschap wijzigt snel, vooral door de veranderende vrijetijdsbesteding en de opkomende diverse vormen van vergoeding. We willen onze vrijwilligerswerking uitbouwen tot een hechte groep die warmte uitstraalt naar onze gasten. 

Website: www.zorghuislimburg.be

Adres: Hazerikstraat 13, 3582 Koersel 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

We breiden onze bestuursploeg uit om deze uitdagingen aan te gaan en dit mooie project een gefundeerde plaats te geven in het zorglandschap. Onze bestuurders zullen, elk met de eigen ervaring, competentie en kennis, mee helpen dit doel waar te maken. 

We vergaderen 6 tot 8 keer per jaar. Het mandaat is onbezoldigd en geldt voor een (verlengbare) periode van 6 jaar. De leden zijn verzekerd voor hun bestuurdersaansprakelijkheid.

GEZOCHTE PROFIELEN 

Kandidaten hebben één of meerdere van volgende competenties in profit of non profit organisaties: - HR en people management - ervaring in communicatie en fundraising - kennis inzake financieel beleid - ervaring in de zorgsector. 

Stuur uw kandidatuur (CV en motivatiebrief) naar luc.geutjens@gmail.com